ภาพกิจกรรม
ประเทศภูฏานศึกษาดูงาน ในวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน ที่เข้ามาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,08:38   อ่าน 11 ครั้ง