งบกระทบยอด ปีงบ 2565
งบกระทบยอด ปีงบประมาณ 2565
     งบกระทบยอด ปีงบประมาณ 2565
ตุลาคม 2564 เมษายน 2565
พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2565
ธันวาคม 2564 มิถุนายน 2565
มกราคม 2565 กรกฎาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 สิงหาคม 2565
มีนาคม 2565 กันยายน 2565