งบกระทบยอด2562
งบกระทบยอด62
งบกระทบยอด ประจำปีงบประมาณ 2562
ตุลาคม 2561 เมษายน 2562
พฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2562
ธันวาคม 2561 มิถุนายน 2562
มกราคม 2562 กรกฎาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 สิงหาคม 2562
มีนาคม 2562 กันยายน 2562